Lodě

X-301 INTERCEPTOR

Jedná se o první pokus lidí z Tauri o zkonstruování lerounu schopného bojovat s Goa’uldy. Tento letoun je kombinací dvou ukořistěných Goa’uldských kluzáků a Taurijské technologie. Letové systémy jsou goa’uldského původu, což jí zajišťuje špičkovou manévrovatelnost v atmosféře a schopnost operovat i v otevřeném vesmíru. Bohužel, poté co Teal’c zradil Apophise, začala se do kluzáků montovat tzv. návratová zařízení. V případě ukradení kluzáku toto zařízení po vstupu do vesmíru převezme řízení a nabere kurz k Apophisově planetě. Existoval pouze jeden prototyp letounu X-301 který musel být opuštěn poté co Apophisovo návratové zařízení převzalo kontrolu nad jeho řízením. Tudíž v galaxii Pegasus nebyl nikdy tento prototyp využit.

X-302 ADVANCED INTERCEPTOR

Tento letoun je druhým a tentokrát úspěšným projektem za vytvořením bojového stíhače. Jedná se o první letoun kompletně navržený a postaveny lidmi. Nese blíže neurčené množství raket obohacených naqadahem. Stíhač obsahuje čtyři sady motorů. Proudové motory pro operace v atmosféře, upravené letecké motory pro let ve velkých výškách, raketový motor pro opuštění atmosféry a hyperpohon. Hyperpohon X-302 je odvozen od goa’uldských pohonných systémů, nicméně porotože Tauriové nebyli nikdy schopni do tak malého letounu zabudovat energetický buffer, nikdy tento motor nefungoval. X-302 je určen pro boj s neprátelskými kluzáky, stíhačkami, al-keshi, křižníky a mateřskými loděmi. Po úspěšném ukončení projektu a zevedení sériové výroby byl název změněn na F-302.

X-303 PROMETHEUS

V roce 1978 havaroval na Aljašce goa’uldský Tel’tac. Tato loď byla po desítky let zkoumána, ale až díky programu Stargate mohly být plně pochopeny všechny její funkce. Pomocí zpětného inženýrství pak byly okopírovány klíčové systémy což umožnilo otevření projektu Prometheus. Tento projekt je vyústěním Taurijské snahy o zkonstruvání zařízení schopného čelit útoku goa’uldských ha’taků. Prométheus je první lidmi kompletně navrženou a postavenou lodí, schopnou mezihvězdného cestování. Jeho stavba trvala téměř dva roky a stála 2 biliony amerických dolarů. Prometheus je prototyp zcela nového druhu lodí – následovníků X-302. Jeho primární systémy jsou odvozeny od goa’uldských systémů a všechny jejich součásti byly vyrobeny na Tauri, a to včetně kontrolních krystalů spojujících hlavní počítač a ovládací systémy lodi. Jediné co na Prometheovi nebylo vyrobeno Tauriji jsou transportní kruhy. Tyto kruhy byly vymontovány z havarované goa’uldské lodi a pouze začleněny do systémů Promethea (o čemž svědčí i to že jsou ovládány standardním goa’uldským ovládacím panelem).

Loď je dlouhá necelých 200 metrů, její šířka je zhruba 60 a výška 70 metrů. Je vybavena třemi druhy pohonných systémů; generátorem antigravitačních vln pro změnu výšky v atmosféře, podsvětelnými, pravděpodobně iontovými motory a generátorem hyperprostorového okna. Primárně je loď nápajena několika páry naquadahových reaktorů (vždy primární a sekundární). Ja však také vybavena naquadriovým reaktorem, který slouží ke generování energie potřebné pro let hyperprostorem. Kvůli nestabilitě naquadrie musí být tento reaktor vybaven bufferem, který kompenzuje kolísání energetického výstupu z reaktoru. Bez této ochrany nejen že by se nedala určit rychlost letu lodi, ale mohlo by dojít k přetížení reaktoru a spuštění nezastavitelné řetězové reakce. Pro tento případ je možné jádro reaktoru odhodit z lodi. Loď je vybavena blíže nespecifikovanými zbraněmi, pravdepodobně standardní letecké kanóny a testovací verze nějakého druhu energetických zbraní. Asgardi se také pokoušeli vybavit Promethea svými zbraňovými systémy, nicméně jejich extrémní energetické nároky znemožnily adaptaci této technologie mezi technologii tauriů.

K obraně je loď vybavena asgardskými energetickými štíty, což jí umožňuje odolat i velice intenzivnímu útoku ha’taků. Kromě toho jsou v dolních palubách hangáry, umožňující přepravovat až 8 letounů X-302. Trup lodi je vyroben z čistého trinia, což ho činí velice odolným. Prometheus může při startu dosáhnout orbity planety během 30ti vteřin, počítáno od doby zažehnutí hlavních motorů. Při použití podsvětelných motorů je loď schopna dosáhnout maximální rychlosti 198 000 km·s-1 což jsou téměř dvě třetiny rychlosti světla. Maximální dosažená rychlost při použití hyperpohonu byla prozatím spočítána na 1200 světelných let za minutu a záleží pouze na množství energie které má hyperpohon k dispozici. Poté co byl X-303 odzkoušen, rozhodli se Tauriové postavit celou flotilu těchto lodí; označení dalších lodí se změnilo na BC-303 (zkratka pro Battle Cruiser class 303). Ještě než však byla stavba plánované flotily započata, byl otevřen projekt Daedalus.

Po jeho úspěšném dokončení byl Prometheus zmodernizován (nový hypermotor, začlenění asgardského transportního systému do systémů lodi) a sloužil jako výzkumná a obranná loď. Tři roky po svém prvním představení byl Prometheus použit když se Tauriové snažili zničit randský satelit. Bohužel štíty Promethea neměly proti zbrani Ori nejmenši šanci a ani jeho zbraně nedokázaly proniknout energetickým štítem satelitu. Loď byla třemi výstřely zničena. Při zničení Promethea zahynulo 39 členů jeho posádky včetně kapitána Pendergasta.

X-304 DAEDALOS

Přesné rozměry lodi nejsou známy, nicméně z toho co jsme vyděli v seriálu lze odhadnout zhruba následující: délka 360 metrů, šířka zadní části lodi 220 metrů, šířka přední části lodi 60 metrů, výška lodi 50 metrů. Kontruskce mezigalaktického plavidla vyžadovala daleko větší pevnost materiálů, než jakou poskytovalo trinium použité pro stavbu Promethea. Kostra a plášť Daedala je proto vytvořena se superpevné asgardské slitiny schopné odrážet velké množství energie. Díky tomu je Daedalus extrémně odolný i v případě, že se zhroutí jeho štíty.

Zbraňové systémy:

Stejně jako u Promethe, informace o zbraňových systémech jaksi chybí. Z toho co jsme viděli lze jednoznačně říct, že Daedalus je vybaven střelami s taktickými hlavicemi Mark – 8 (jaderné hlavice). Kromě nich je vybaven neurčenými energetickými zbraněmi taurijské konstrukce (označované jako railguns). Tyto zbraně však nejsou dostatečně výkonné na to, aby pronikly silnějšími energetickými štíty a jsou proto určeny především k obraně lodi.
Obranné systémy: Stejně jako později Prometheus, i Daedalus je vybaven asgardkými energetickými štíty. Díky pokročilé konstrukci naquadahových reaktorů jsou tyto štíty mnohem stabilnější a mnohem silnější než štíty Promethea, navíc je lze ještě posílit energií ze Z.P.M. (pokud je připojeno na energetické okruhy lodi).

Podpůrné letouny:

Stejně jako Prometheus, i Daedalus má ve svých útrobách místo pro letouny F-302. Toto místo tvoří dva hangáry na bocích lodi schopné poskytnou plnou podporu pro tyto letouny (včetně oprav při poškození, což Prometheus nebyl schopen poskytnout). Standardně jsou však všechny letouny a podpůrné prostředky umístěny pouze v jednou hangáru, pravděpobodně pro případ potřeby rychlého ukončení souboje. Hangáry mají hermeticky uzaviratelná vrata, kromě nich je možné vztyčit na jejich místě asgardské štíty.

Pohonné systémy:

Stejně jako Prometheus je i Daedalus vybaven několika druhy motorů. Jejich počet se však snížil ze tří typů na pouhé dva. Prvním typem je Taurijský podsvětelný pohon kombinovaný s antigravitačním generátorem. Oba dva systémy pohonu byly po otestování převzaty z Promethea a spojeny do jediného, mnohem efektivnějšího, pohonného systému. Druhým pohonným systémem je Asgardský hyperpohon. Poté co Asgardi nabídli Tauriům za jejich pomoc v boji s Replikátory některé své technologie, byl další vývjoj taurijského hyperpohonu odložen na neurčito. Stalo se tak ovšem za cenu určitých nevýhod které s sebou přináši včlenění této asgardské technologie do systémů Daedala. Prvním problémem je samotné napájení hyperpohonu. Asgardni standardně používají ve svých lodích neutrio-iontové generátory schopné bohatě pokrýt spotřebu jejich systémů. O tuto technologie se však nepodělili a Tauriové tak museli najít náhradu. Jako jediná dostupná volba se ukázal antický Z.P.M. (původně zamýšlené naquadriové reaktory spotřebovávaly palivo příliš rychle). Kombinace tohoto zdroje energie s asgardským hypermotorem se ukázala být opravdu dobrou volbou – loď je tak schopna doletět z Tauri k Atlantisu za necelé čtyři dny. Kromě Z.P.M. lze hyperpohon samozřejmě napájet i sadou naquadahových generátorů, to se však používá pouze při krátkých intergalaktických cestách.

Ostatní systémy:

Kromě výše jmenovaného je Daedalus vybaven ještě asgardským transportním systémem. Tento systém lze v případě nutnosti použít také jako zbraň, což jsme viděli při útoku Wraithů na Atlantis. Výhodou tohoto systému je, že dokáže proniknout Wraithskými energetickými štíty. Další velice užitečný prvek byl do Daedala nainstalován dodatečně – jedná se o obrovský holografický display na můstku. Technologie holografického zobrazování byla přejata z goa’uldských tel’taců. Obrovskou výhodou toho zařízení je jedna jeho velikost, a jednak to, že kombinuje přímý pohled člověka na situaci a zobrazení dodatečných informací (jako H.U.D. používaný v taurijských bojových letounech). Narozdíl od předchozích verzí takovýchto zařízení zde však není potřeba žádná průhledná zobrazovací plocha a velikost aktivní plochy je tak téměř neomezená. Protože se však Asgardi i přes veškeré zásluhy Tauriů báli že bude jejich technologie zneužita, stanovili si podmínku aby na každé lodi vybavené jejich technologií byl přítomen člen jejich rasy jako technický dozor. Na Daedalovi tuto funkci v současné době plní Hermiod. Pro jeho větší phodlí byl ve strojovně lodi umístěn standardní asgardský ovládací panel, který Hermiodovi poskytuje přístup ke všem lodním systémům. Protože Daedalus se více než osvědčil, začali Tauriové pomalu budovat vlastní flotilu složenou z těchto lodí – třída těchto lodí byla pojmenována podle prvního prototypu. V současné době tvoří Taurijskou flotilu následující lodě třídy Daedalus


TOPlist